Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Planuri de invăţământ - Studii universitare de LICENŢĂ

 

 

Administrarea afacerilor 

plan promoţia 2018-2021  vizualizează

plan promoţia 2017-2020  vizualizează

plan promoţia 2019-2022  vizualizează
Contabilitate şi informatică de gestiune 

plan promoţia 2018-2021  vizualizează

plan promoţia 2017-2020   vizualizează

plan promoţia 2019-2022   vizualizează
 
 

Economia comerţului, turismului şi serviciilor - 

plan promoţia 2018-2021   vizualizează

plan promotia 2017-2020    vizualizează

plan promoţia 2019-2022    vizualizează

 

 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar