Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Orare studenţi - Studii universitare de LICENŢĂ

Administrarea afacerilor - ID
   
Asistenţă socială - ID
Vizualizeaza
   
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - Alba Iulia
   
 
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - Grupa 2 Turda
   
Economia Cormertului, Turismului si Serviciilor - Alba Iulia
   
 
Economia Cormertului, Turismului si Serviciilor -Grupa 2 Turda
   
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID -