Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Orare studenţi - Studii universitare de LICENŢĂ

Administrarea afacerilor - ID
   
Asistenţă socială - ID

   
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - 
   
 
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - Grupa 2
   
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID - 
   
 
 
   
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID -