Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Orare studenţi - Studii universitare de LICENŢĂ

Administrarea afacerilor - ID
   
   
Contabilitate şi informatică de gestiune - ID -
   
 
   
   
Economia Cormertului, Turismului si Serviciilor -
   
 
   
   
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID - 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Grupa Deva Vizualizeaza