Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Coordonatori disciplină

 

 

Aprobat Decan

Prof.univ.dr. Popa Maria

 

Lista coordonatorilor de disciplină din Departamentul de Finanţe Contabilitate, care susţin activităţi didactice la ID în anul universitar

 2019-2020

 

Denumirea disciplinei

Coordonatori de discipline

 

An de studiu

Specializarea

CIG ID

Microeconomie                                            

Prof.univ.dr. Burja Vasile

 

I/I

CIG

Matematică aplicată în economie                

Lect.univ.dr. Wainberg Dorin

I/I

CIG

Informatica

Lect. univ. dr. Oroian-Boca Loredana

Asoc.dr. Croitoru Bogdan

I/I

CIG

Contabilitate

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

 

I/I

CIG

Psihologie

Conf.univ.dr. Igna Cornel

I/I

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                                          

Asist .univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr.  Cibian Aura

I/I

CIG

Bazele tehnologiei                                      

Lect. univ. dr. Corcheş Mihai

I/I

CIG

Macroeconomie                                          

Prof.univ.dr. Burja Vasile

 

I/II

CIG

Marketing                                                     

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

 

I/II

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                   

Asist. univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr. Cibian Aura

I/II

CIG

Economie monetară

Conf. univ. dr. Iuga Iulia

I/II

CIG

Contabilitate fundamentală        

Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

 

I/II

CIG

Baze de date

Lect. univ. dr. Boca Loredana

I/II

CIG

Contabilitate asistată de calculator                     

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

I/II

CIG

Finanţe publice                                                      

Conf.univ. dr. Dănuleţiu Dan

II/I

CIG

Dreptul afacerilor                                                              

Prof. univ. Dr. Luha Vasile

II/I

CIG

Contabilitate şi gestiune fiscală

Conf.univ.dr. Deaconu Sorin-Constantin

II/I

CIG

Contabilitate de gestiune                                        

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

II/I

CIG

Sisteme informatice de gestiune                             

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

II/I

CIG

Gestiune financiară

Prof.univ.dr. Burja Camelia

II/I

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                                                                                     

Asist. univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr.  Cibian Aura

II/I

CIG

Management                              

Lect.univ.dr Dîrja Mălina

II/II

CIG

Statistică

Prof univ. dr. Breaz Nicoleta

II/II

CIG

Contabilitatea instituţiilor publice                             

Prof.univ. dr. Cenar Iuliana

II/II

CIG

Contabilitate aplicată                              

Conf.univ.dr. Deaconu Sorin

II/II

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                                                                                     

Asist. univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr. Cibian Aura

II/II

CIG

Evaluarea inteprinderii

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina

II/II

CIG

Fiscalitate                                                                

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

II/II

CIG

Contabilitatea instituţiilor de credit

Prof. univ. dr. Socol Adela

III/I

CIG

Audit financiar

Prof.univ.dr. Socol Adela

III/I

CIG

Analiză economico-financiară

Prof.univ.dr Burja Camelia

 

III/I

CIG

Contabilitate internaţională

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin

III/I

CIG

Contabilitatea operaţiunilor speciale

Prof.univ. dr. Cenar Iuliana

 

III/II

CIG

Sisteme informatice de asistare a deciziilor

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

III/I

CIG

Introducere în econometrie

Prof.univ.dr.  Breaz Nicoleta

III/II

CIG

Control de gestiune

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

III/II

CIG

Audit intern

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

III/II

CIG

Reglementări şi practici contabile specifice

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin

 

III/II

CIG

Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală

Conf. univ. dr. Tamaş Attila

 

III/II

CIG

Control financiar

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

III/II

CIG

 

 

Director departament,

 

Conf.univ.dr. Iulia Iuga

Lista tutorilor din Departamentul de Finanţe Contabilitate, care susţin activităţi didactice la ID în anul universitar 2019-2020

 

Denumirea disciplinei

Tutori de discipline

 

An de studiu

Specializarea

 

CIG ID

Microeconomie                                            

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

 

I/I

CIG

Matematică aplicată în economie                

Lect.univ.dr. Wainberg Dorin

 

I/I

CIG

Informatică

Lect. univ. dr. Oroian-Boca Loredana

Asoc.univ.dr. Croitoru Bogdan

 

I/I

CIG

Contabilitate

Prof.univ.dr Cenar Iuliana

 

I/I

CIG

Psihologie

Lect.univ.dr. Herman Iulia

 

I/I

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                                          

Asist.univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr.  Cibian Aura

 

I/I

CIG

Macroeconomie                                          

Lect.univ.dr Dobra Iulian

 

I/II

CIG

Marketing                                                    

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

 

I/II

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                   

Asist. univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr. Cibian Aura

 

I/II

CIG

Economie monetară

Conf. univ. dr. Iuga Iulia 

 

I/II

CIG

Contabilitate fundamentală        

Prof.univ.dr. Cenar Iuliana

 

I/II

CIG

Baze de date

Lect. univ. dr. Boca Loredana

 

I/II

CIG

Contabilitate asistată de calculator                     

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

I/II

CIG

Finanţe publice                                                     

Conf.univ. dr. Dănuleţiu Dan

 

II/I

CIG

Dreptul afacerilor                                                              

Prof. univ. dr. Luha Vasile

 

II/I

CIG

Contabilitate şi gestiune fiscală

Conf.univ.dr. Deaconu Sorin-Constantin

 

II/I

CIG

Contabilitate de gestiune                                        

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

II/I

CIG

Sisteme informatice de gestiune                             

Lect. univ. dr. Cioca Ionela

 

II/I

CIG

Gestiune financiară

Lect.univ.dr. Topor Dan

 

II/I

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                                                                                      

Asist. univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr.  Cibian Aura

 

II/I

CIG

Management                               

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

 

II/II

CIG

Statistică

Prof univ. dr. Breaz Nicoleta

 

II/II

CIG

Contabilitatea instituţiilor publice                             

Prof.univ. dr. Cenar Iuliana

 

II/II

CIG

Contabilitate aplicată                              

Conf.univ.dr. Deaconu Sorin

 

II/II

CIG

Limbă străină (engleză, franceză, germană)                                                                                     

Asist. univ. drd. Mureşan Maria

Asist. univ. dr. Cibian Aura

 

II/II

CIG

Evaluarea întreprinderii

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina

 

II/II

CIG

Fiscalitate                                                                

Lect.univ.dr. Cioca Ionela

 

II/II

CIG

Contabilitatea instituţiilor de credit

Prof. univ. dr. Socol Adela

 

III/I

CIG

Audit financiar

Prof.univ.dr. Socol Adela

 

III/I

CIG

Analiză economico-financiară

Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina

 

III/I

CIG

Contabilitate internaţională

Conf.univ.dr Deaconu Sorin

 

III/I

CIG

Contabilitatea operaţiunilor speciale

Prof.univ.dr. Cenar Iuliana

 

III/II

CIG

Sisteme informatice de asistare a deciziilor

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

III/I

CIG

Introducere în econometrie

Prof.univ.dr.  Breaz Nicoleta

 

III/II

CIG

Control de gestiune

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

 

III/II

CIG

Audit intern

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

 

III/II

CIG

Reglementări şi practici contabile specifice

Conf. univ. dr. Deaconu Sorin

 

III/II

CIG

Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală

Conf. univ. dr. Tamaş Attila

 

 

III/II

CIG

Control financiar

Conf. univ. dr. Ivan Raluca

 

III/II

CIG

           

 

 

Director departament,

Conf.univ.dr. Iuga Iulia

  Aprobat Decan

 

Prof.univ.dr. Popa Maria

 

 

 

Lista coordonatorilor de disciplină şi a  tutorilor din Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing, care susţin activităţi didactice la ID în anul universitar 2019-2020

 

Denumirea disciplinei

Coordonatorii de disciplină

An de studiu/sem

Specializarea

AA,  ECTS-ID

Microeconomie

Prof.univ.dr. Burja Vasile

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

I/I

AA+ ECTS

Matematică aplicată în economie

Lect.univ.dr. Wainberg Dorin

 

I/I

AA+ ECTS

Dreptul afacerilor

Prof.univ.dr. Luha Vasile

 

I/I

AA+ ECTS

Management

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

 

I/II

AA+ ECTS

Informatică

Lect.univ.dr. Oroian- Boca Loredana

Asoc.dr. Croitoru Bogdan

I/I

AA+ ECTS

Psihologie

Lect. univ. dr. Herman Iulia

I/I

AA+ ECTS

Limbă străină - engleză

Asist.univ.drd. Mureşan Maria

 

I/I

AA+ ECTS

Limbă străină - franceză

Asist.univ.dr. Cibian Aura

 

I/I

AA+ ECTS

Contabilitate

Lect.univ.dr. Topor Dan

 

I/I

AA+ ECTS

Statistică

Prof.univ.dr. Breaz Nicoleta

 

I/II

AA+ ECTS

Macroeconomie

Prof.univ.dr. Burja Vasile

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

I/II

AA+ ECTS

Marketing

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

I/II

AA+ ECTS

Limbă străină - engleză

Asist.univ.drd. Mureşan Maria

 

I/II

AA+ ECTS

Limbă străină - franceză

Asist.univ.drd. Cibian Aura

 

I/II

AA+ ECTS

Comunicare şi relaţii publice în afaceri

Conf.univ.dr. Gavrilă - Paven Ionela

 

I/II

AA+ ECTS

Finanţe

Conf.univ.dr. Dănuleţiu Dan

 

II/I

AA

Cercetări de marketing 

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

II/I

AA

Tehnica negocierii afacerilor 

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

 

II/I

AA

Tehnici şi operaţiuni bancare 

Conf.univ.dr. Iuga Iulia

 

II/I

AA

Limbă străină - engleză

Asist.univ.drd. Mureşan Maria

 

II/I

AA

Limbă străină - franceză

Asist.univ.dr. Cibian Aura

 

II/I

AA

Managementul calităţii

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

 

II/I

AA

Fundamentarea ştiinţei mărfurilor

Prof.univ.dr. Popa Maria

Lect.univ.dr. Bostan Roxana

II/I

AA

Asigurări şi reasigurări   

Lect.univ.dr. Dănuleţiu Adina

 

II/II

AA

Contabilitate managerială

Lect univ.dr. Teiuşan Ciprian

 

II/II

AA

Evaluarea şi finanţarea investiţiilor

Conf.univ.dr. Iuga Iulia

 

II/II

AA

Antreprenoriat

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

 

II/II

AA

Limbă străină - engleză

Asist.univ.drd. Mureşan Maria

 

II/II

AA

Limbă străină - franceză

Asist.univ.dr. Cibian Aura

 

II/II

AA

Economie europeană

Conf.univ.dr. Gavrilă – Paven Ionela

 

II/II

AA

Marketingul serviciilor 

Conf.univ.dr. Paştiu Carmen

Asoc.dr. Popescu Alin

II/II

AA

Mărfuri alimentare şi nealimentare

Prof.univ.dr. Popa Maria

Lect.dr.univ. Bostan Roxana

II/II

AA

Comportamentul consumatorului

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

III/I

AA

Analiză economico- financiară 

Prof.univ.dr. Burja Camelia

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

III/I

AA

Sisteme informaţionale  de gestiune

Lect univ.dr. Teiuşan Ciprian

 

III/I

AA

Audit

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

 

III/I

AA

Simulări în afaceri

Conf.univ.dr Paştiu Carmen

Drd. Popescu Alin

III/I

AA

Burse de mărfuri şi valori 

Lect.univ.dr. Dănuleţiu Adina

 

III/I

AA

Management  strategic 

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

 

III/I

AA

Etică în afaceri

Lect.univ.dr. Maican Silvia

Asoc.dr. Popescu Alin

III/II

AA

Managementul resurselor umane

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

 

III/II

AA

Marketing internaţional 

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

III/II

AA

Mediul de afaceri european

Conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela

Lect.univ.dr. Maican Silvia

III/II

AA

Concurenţă şi preţuri

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

 

III/II

AA

Tranzacţii şi tehnici comerciale  

Lect.univ.dr. Maican Silvia

Asoc. dr. Popescu Alin

III/II

AA

ECTS ID

Economia serviciilor             

Conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela

 

II/I

ECTS

Economia turismului             

Conf.univ.dr. Moisă Claudia

 

II/I

ECTS

Fundamentarea ştiinţei mărfurilor

Prof.univ.dr. Popa Maria

Lect.univ.dr. Bostan Roxana

II/I

ECTS

Tehnici şi operaţiuni bancare  

Conf.univ.dr. Iuga Iulia

 

II/I

ECTS

Cercetări de marketing

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

II/I

ECTS

Limbă străină - engleză

Asist.univ.drd. Mureşan Maria

 

II/I

ECTS

Limbă străină - franceză

Asist.univ.dr. Cibian Aura

 

II/I

ECTS

Finanţe

Conf.univ.dr. Dănuletiu Dan

 

II/II

ECTS

Resurse şi destinaţii turistice                

Conf.univ.dr. Moisă Claudia

 

II/I

ECTS

Economie Europeană

Conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela

 

II/II

ECTS

Antreprenoriat                                       

Lect.univ.dr.Dârja Mălina

 

II/II

ECTS

Mărfuri alimentare şi nealimentare

Prof.univ.dr. Popa Maria

 

II/II

ECTS

Logistica mărfurilor               

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

Asoc.univ.dr. Popescu Alin

II/II

ECTS

Asigurări şi reasigurări          

Lect.univ.dr. Dănuleţiu Adina

 

II/II

ECTS

Limbă străină - engleză

Asist.univ.drd. Mureşan Maria

 

II/II

ECTS

Limbă străină - franceză

Asist.univ.dr. Cibian Aura

 

II/II

ECTS

Marketingul serviciilor 

Conf.univ.dr. Paştiu Carmen

 

II/II

ECTS

Tehnologii hoteliere şi de restaurant                

Conf.univ.dr. Moisă Claudia

 

III/I

ECTS

Burse de mărfuri şi valori 

Lect.univ.dr. Dănuleţiu Adina

 

III/I

ECTS

Comportamentul consumatorului

Conf.univ.dr. Muntean Andreea

Lect.univ.dr Lazea Ruxandra

III/I

ECTS

Sisteme informaţionale  de gestiune

Lect univ.dr. Teiuşan Ciprian

 

III/I

ECTS

Management strategic

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

 

III/I

ECTS

Analiza economico-financiară

Prof.univ.dr. Burja Camelia

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

III/I

ECTS

Managementul calităţii

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

 

III/I

ECTS

Simulări în afaceri

Conf.univ.dr. Paştiu Carmen

Asoc.dr. Popescu Alin

III/I

ECTS

Tehnica operaţiunilor de turism

Conf.univ.dr. Moisă Claudia

 

III/II

ECTS

Merchandising

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

Lect.univ.dr. Lazea Ruxandra

III/II

ECTS

Tranzacţii  si tehnici comerciale

Lect.univ.dr. Maican Silvia

Asoc.dr. Popescu Alin

III/II

ECTS

Ecoturism şi turism rural

Conf.univ.dr. Moisă Claudia

 

III/II

ECTS

Managementul resurselor umane

Conf.univ.dr. Dragolea Larisa

 

III/II

ECTS

Concurenţă şi preţuri            

Lect.univ.dr. Dobra Iulian

 

III/II

ECTS

 

 

Director Departament

Conf.univ.dr. Gavrilă-Paven Ionela