Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZATE 

 

     Denumire / Tip curs
 

Cursuri de specializare/perfecţionare în limbi străine

 

Informaţii suplimentare găsiţi la următoarea adresă: Vizualizare pagina

Curs de specializare pentru gruparea de competenţe Comunicare în limba engleză

Autorizaţie seria AB nr. 000783 emisă la 31.01.2014 de către CNFPA comisia de autorizare din judeţul Alba

 

  Curs de perfecţionare pentru gruparea de competenţe Comunicare în limba engleză

Autorizaţie seria AB nr. 000782 emisă la 31.01.2014 de către CNFPA comisia de autorizare din judeţul Alba


  Curs de perfecţionare pentru gruparea de competenţe Comunicare în limba germană

Autorizaţie seria AB nr. 000784 emisă la 31.01.2014 de către CNFPA comisia de autorizare din judeţul Alba


1. Curs de specializare pentru gruparea de competenţe Comunicare în limba germană

Autorizaţie seria AB nr. 000785 emisă la 31.01.2014 de către CNFPA comisia de autorizare din judeţul Alba


  Curs de perfecţionare pentru gruparea de competenţe Comunicare în limba franceză

Autorizaţie seria AB nr. 000786 emisă la 31.01.2014 de către CNFPA comisia de autorizare din judeţul Alba


  Curs de specializare pentru gruparea de competenţe Comunicare în limba franceză

Autorizaţie seria AB nr. 000787 emisă la 31.01.2014 de către CNFPA comisia de autorizare din judeţul Alba


 

   
Vizualizeaza orar
   
Orar curs Agent de turism - Ghid Vizualizeaza orar

 

 

 

   
 

CURS SPECIALIZARE

MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM

 

Denumire/tip curs


 

Specializare

 


Autorizaţia seria AB nr. 001214 emisă la 22.08.2016Domeniul ocupaţional: Turism, hoteluri şi restaurante


Tipul de certificat obţinut (de calificare/absolvire): Certificat de absolvire


CONDIŢII DE ACCES

 Studii superioare finalizate prin examen de licenţă 

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE (conform cu standardele de pregătire profesională)

 1. Rezolvarea problemelor complexe

2. Comunicare interactivă

3. Comunicare în limbă străină

4. Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu

5. Activitatea în echipă

6. Utilizarea tehnicii informatice

7. Planificarea activităţilor unităţii

8. Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate

9. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului

10. Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii

11. Coordonarea administrării resurselor umane

12. Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing

13. Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri

14. Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare

15. Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate

16. Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii

17. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii

 
 

 

DURATA DE PREGĂTIRE este de 200 ore desfăşurate pe perioada a 4 luni

a) pentru pregătire teoretică 67 ore

b) pentru pregătire practică 133 ore

 
 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE

a) pentru pregătirea teoretică: Amfiteatrul A9, Sala LAA

b) pentru pregătirea practică: SC Cetatea Apuseni SA Alba Iulia, Sala LAA-UAB

 
 

 

NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE

a) teoretică 28

b) practică 14

 
 

 

FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE

2.9.1 Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.) pe parcurs, finală.

 
 

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

a) cerere de inscriere (se obţine la biroul unde se face înscrierea) ;
b) actul de identitate, in original si in copie;
c) certificatul de nastere, in original si in copie;
d) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
e) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice;

f) adeverinţă care atestă calitatea de student obţinută de la secretariatele Universităţii  ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (pentru aplicarea reducerii taxei de studii)

g) dosar plic. 

 

 
 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0258-806266 sau  email departamentulid@uab.ro

 

Înscrierile se fac în  perioada 01.02.2017 - 12.05.2017 la sediul universităţii corp D parter Secretariatul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă. 

 

Taxa de înscriere este de 150 lei. 


Taxa şcolarizare:

1200 lei (conform Hot. Senatului universităţii din 27.07.2016, se acordă o reducere de 50% din valoarea taxei pentru studenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" de la toate ciclurile de studii şi o reducere de 25% din valoarea taxei pentru absolvenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" de la toate ciclurile de studii);


 

 
3.

 

 

CURS CALIFICARE

AGENT DE TURISM - GHID

 
  Denumire/tip curs  

Calificare 
 

Autorizaţia seria AB nr. 001215 emisă la 22.08.2016


 

Domeniul ocupaţional: Turism, hoteluri şi restaurante


 
 

Tipul de certificat obţinut (de calificare/absolvire): Certificat de calificare


 
 

CONDIŢII DE ACCES:Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat


 

DURATA DE PREGĂTIRE 1080 ore desfăşurate pe perioada a 8 luni

a) pentru pregătire teoretică 360 ore

b) pentru pregătire practică 720 ore

 
 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE

a) pentru pregătirea teoretică Amfiteatrul A9, Sala LAA (UAB)

b) pentru pregătirea practică: Agenţia de turism Colibri Tour Alba Iulia, Sala LAA - UAB.


 
 

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE (conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale)

 1. Lucrul în echipă şi asigurarea normelor SSM, SU şi a reglementărilor referitoare la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism

2. Cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi specifice în activitatea agenţiei de turism

3. Comunicare interpersonală şi comunicare profesională în limba engleză în agenţia de turism

4. Competenţe informatice specifice agenţiei de turism

5. Competenţe de bază în geografia turismului

6. Oferirea informaţiilor de interes turistic şi întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice

7. Studierea, elaborarea şi vânzarea programelor/serviciilor turistice

8. Coordonarea activităţii turistice, gestionarea solicitărilor clienţilor şi derularea activităţilor administrative

9. Administrarea documentelor de evidenţă operativă şi de încasări/plăţi specifice activităţii agenţiei de turism

10. Utilizarea sistemelor software specifice în agenţia de turism

11. Ofertarea şi vânzarea poliţelor de asigurare şi încasarea contravalorii acestora

12. Asigurarea unui climat favorabil turiştilor şi a formalităţilor la trecerea frontierei

13. Gestionarea fondurilor alocate activităţii şi elaborarea raportului final


 
 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

a) cerere de inscriere (se obţine la biroul unde se face înscrierea) ;
b) actul de identitate, in original si in copie;
c) certificatul de nastere, in original si in copie;
d) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
e) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice:

f) adeverinţă care atestă calitatea de student obţinută de la secretariatele Universităţii  ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (pentru aplicarea reducerii taxei de studii)

g) dosar plic.

 
 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0258-806266 sau  email departamentulid@uab.ro

 

Înscrierile se fac în  perioada 01.02.2017 - 12.05.2017 la sediul universităţii corp D parter Secretariatul Centrului pentru Învăţământ la Distanţă. 

 

Taxa de înscriere este de 150 lei. 

 

Taxa şcolarizare:

1200 lei (conform Hot. Senatului universităţii din 27.07.2016, se acordă o reducere de 50% din valoarea taxei pentru studenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" de la toate ciclurile de studii şi o reducere de 25% din valoarea taxei pentru absolvenţii Universităţii "1 Decembrie 1918" de la toate ciclurile de studii);