Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ AUTORIZATE 

 


 


 

ANUNŢ

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Departamentul prentru Pregătirea Personalului Didactic

 

organizează pe parcursul anului universitar 2018-2019

 

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

 

FORMAREA PROFESORILOR ITINERANŢI ŞI DE SPRIJIN PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR, A TINERILOR ŞI A PERSOANELOR VULNERABILE

 

Cursul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior - cu diplomă de licenţă - care activează în învăţământul normal, special şi integat, sau în cadrul unor instituţii/ organizaţii care au ca obiective educaţia sau sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu vulnerabile.

 

Durata cursului: 556 ore didactice/ 60 credite

   

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

Fişă de înscriere;

Copie conform cu originalul după diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă/foaia matricolă;

Copie conform cu originalul după certificatul de naştere buletin de identitate;

Copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui iniţial de familie;

2 fotografii color (3x4);

Chitanţă de achitare a taxei administrativă de înscriere (50 RON cetăţeni români/ 1000 RON cetăţeni străini ai statelor din UE)

Chitanta de achitare a 50% din taxa anuala de studii:

Adeverinţă de încadrare în învăţământul preuniversitar, în cazul cadrelor didactice din sistem

 

 

 

În fişierul ataşat gasiţi informaţii suplimentare  Vizualizează

 
   

Înscrierile se fac în perioada: 10.07.2018 – 03.10.2018 cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică, la secretariatul Centrului pentru invatamant la Distanta corp D parter, intre orele 9 - 15. tel. 0258806266

 
   
   

 


 
   

 

 

 

 

CURS SPECIALIZARE

MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM


Denumire/tip cursSpecializareAutorizaţia seria AB nr. 001214 emisă la 22.08.2016Domeniul ocupaţional: Turism, hoteluri şi restaurante


Tipul de certificat obţinut (de calificare/absolvire): Certificat de absolvire


CONDIŢII DE ACCES

 Studii superioare finalizate prin examen de licenţăOBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE (conform cu standardele de pregătire profesională)

 1. Rezolvarea problemelor complexe

2. Comunicare interactivă

3. Comunicare în limbă străină

4. Dezvoltarea continuă a potenţialului propriu

5. Activitatea în echipă

6. Utilizarea tehnicii informatice

7. Planificarea activităţilor unităţii

8. Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate

9. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului

10. Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii

11. Coordonarea administrării resurselor umane

12. Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing

13. Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri

14. Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare

15. Adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate

16. Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii

17. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii


DURATA DE PREGĂTIRE este de 200 ore desfăşurate pe perioada a 4 luni

a) pentru pregătire teoretică 67 ore

b) pentru pregătire practică 133 ore


LOCUL DE DESFĂŞURARE

a) pentru pregătirea teoretică: Amfiteatrul A9, Sala LAA

b) pentru pregătirea practică: SC Cetatea Apuseni SA Alba Iulia, Sala LAA-UAB


NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE

a) teoretică 28

b) practică 14


FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE

2.9.1 Forma de evaluare (finală, pe parcurs, de impact, urmărire etc.) pe parcurs, finală.


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

a) cerere de inscriere (se obţine la biroul unde se face înscrierea) ;
b) actul de identitate, in original si in copie;
c) certificatul de nastere, in original si in copie;
d) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
e) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice;

f) adeverinţă care atestă calitatea de student obţinută de la secretariatele Universităţii  ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (pentru aplicarea reducerii taxei de studii)

g) dosar plic. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0258-806266 sau  email departamentulid@uab.ro 

3.


ORAR CURS MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM SERIA 3  VIZUALIZEAZA
CURS CALIFICARE

AGENT DE TURISM - GHID

Denumire/tip curs

Calificare 

Autorizaţia seria AB nr. 001215 emisă la 22.08.2016


Domeniul ocupaţional: Turism, hoteluri şi restaurante


Tipul de certificat obţinut (de calificare/absolvire): Certificat de calificare


CONDIŢII DE ACCES:Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat


DURATA DE PREGĂTIRE 1080 ore desfăşurate pe perioada a 8 luni

a) pentru pregătire teoretică 360 ore

b) pentru pregătire practică 720 ore


LOCUL DE DESFĂŞURARE

a) pentru pregătirea teoretică Amfiteatrul A9, Sala LAA (UAB)

b) pentru pregătirea practică: Agenţia de turism Colibri Tour Alba Iulia, Sala LAA - UAB.


OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE (conform cu standardele de pregătire profesională /standardele ocupaţionale)

 1. Lucrul în echipă şi asigurarea normelor SSM, SU şi a reglementărilor referitoare la protecţia mediului aplicabile în activitatea agenţiei de turism

2. Cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi specifice în activitatea agenţiei de turism

3. Comunicare interpersonală şi comunicare profesională în limba engleză în agenţia de turism

4. Competenţe informatice specifice agenţiei de turism

5. Competenţe de bază în geografia turismului

6. Oferirea informaţiilor de interes turistic şi întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice

7. Studierea, elaborarea şi vânzarea programelor/serviciilor turistice

8. Coordonarea activităţii turistice, gestionarea solicitărilor clienţilor şi derularea activităţilor administrative

9. Administrarea documentelor de evidenţă operativă şi de încasări/plăţi specifice activităţii agenţiei de turism

10. Utilizarea sistemelor software specifice în agenţia de turism

11. Ofertarea şi vânzarea poliţelor de asigurare şi încasarea contravalorii acestora

12. Asigurarea unui climat favorabil turiştilor şi a formalităţilor la trecerea frontierei

13. Gestionarea fondurilor alocate activităţii şi elaborarea raportului final


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

a) cerere de inscriere (se obţine la biroul unde se face înscrierea) ;
b) actul de identitate, in original si in copie;
c) certificatul de nastere, in original si in copie;
d) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;
e) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice:

f) adeverinţă care atestă calitatea de student obţinută de la secretariatele Universităţii  ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (pentru aplicarea reducerii taxei de studii)

g) dosar plic. 


ORAR CURS AGENT DE TURISM - GHID SERIA