Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Regulament de organizare şi funcţionare CIDFRFC

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

A CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ, FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI FORMARE  CONTINUĂ (CIDFRFC)

 

Vizualizeaza