Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Echipa managerială

Director CIDFRFC   
 

Prof. univ. dr. Levente Dimen
       E-mail: ldimen@uab.ro; dimenlev@yahoo.com 


Consiliul CIDFRFC   
   

Conf. univ. dr. Ionela Gavrila-Paven
       E-mail: ionelapaven@yahoo.com  

       Director Departament Admnistrarea afacerilor si Marketing

   

Conf. univ. dr. Larisa Dragolea
       E-mail: larisadragolea@uab.ro

       membru în consiliul ID

   

 Conf. univ. dr. Sorin Constantin Deaconu
       E-mail: deaconu_sorin@uab.ro 

       membru în consiliul ID

   

Lect. univ. dr. Malina Cordos
       E-mail: malina_cordos@yahoo.com 

       membru în consiliul ID

   

Lect. univ. dr. Iulian Bogdan Dobra
       E-mail: dobra.iulian@uab.ro 

       membru în consiliul ID

   

Lect. univ. dr. Sorin-Ciprian Teiuşan

E-mail: ciprian.teiusan@uab.ro

membru în consiliul ID

   

Conf. univ. dr. Claudia Olimpia Moisa
       E-mail: claudiapatrut@yahoo.com 

       membru în consiliul ID

   

Conf. univ. dr. Ioan Scheau
       E-mail: ioan.scheau@uab.ro

       membru în consiliul ID

   

Asist. univ. dr. Ionela Cornelia Cioca 
       E-mail: cioca.ionela@uab.ro  

       membru în consiliul ID

   

Lect. univ. dr. Silvia Maican
    E-mail: smihalache@uab.ro 

       membru în consiliul ID

   
   
 Echipa administrativă  
   

Daniela Bucur
       E-mail: dbucur@uab.ro 

       secretar CIDFRFC

   

 Sorin Tîrnovean

       E-mail: tirnoveanu@yahoo.com

       informatician