Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Specializări acreditate

 

 

FACULTATEA DE

DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

Nr. locuri

 

 

 

Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar

ID

50

Pedagogia învăţămăntului primar şi preşcolar Deva

ID

50

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE

ŞTIINŢE ECONOMICE

Nr. locuri

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Zi / ID

75 / 50

Administrarea afacerilor

Zi / ID

75 / 75

Contabilitate şi informatică de gestiune

Zi / ID

100 / 75