Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
 
Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
Oferta educaţională - Studii universitare de LICENŢĂ

 

Administrarea afacerilor - ID


Asistenţă socială - ID


Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - Alba Iulia


Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - Deva


Contabilitate şi informatică de gestiune - ID - Turda


Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID - Alba Iulia


 Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID - Deva


 Economia comerţului, turismului şi serviciilor - ID - Turda


Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID - Alba Iulia


Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - ID - Deva